Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2016 r.