Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2020 r.