Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2019 r.