Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2016 r.