Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2020 r.