Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2018 r.