Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2016 r.