Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2015 r.