Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2022 r.