Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2018 r.