Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2017 r.