Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2022 r.