Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2020 r.