Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2019 r.