Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2018 r.