Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2017 r.