Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2019 r.