Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2018 r.