Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2017 r.