Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2016 r.