Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego listopad 2017 r.