Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego listopad 2016 r.