Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego listopad 2015 r.