Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2019 r.