Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2017 r.