Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2019 r.