Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2018 r.