Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego grudzień 2015 r.