Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego czerwiec 2019 r.