Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubelskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu nieco bardziej korzystnie niż w marcu. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż przed miesiącem. Odpowiednie optymistyczne prognozy są ostrożniejsze od formułowanych w marcu. Sytuacja finansowa oceniana jest korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, przewidywania wskazują na możliwość dalszej poprawy w tym zakresie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w marcu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem.