W województwie lubelskim na początku roku szkolnego 2020/21 we wszystkich typach szkół (łącznie z 6 latkami odbywającymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i dorosłymi) kształciło się 283,4 tys. osób. Stanowili oni 13,5% ogółu mieszkańców województwa lubelskiego.