W województwie lubelskim na początku roku szkolnego 2018/19 we wszystkich typach szkół (łącznie z 6 latkami odbywającymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i dorosłymi) kształciło się 290,2 tys. osób. Stanowili oni 13,6% ogółu mieszkańców województwa lubelskiego.