Podmioty gospodarki narodowej w województwie lubelskim. Stan na 30 VI 2015 r.