Według danych szacunkowych w dniu 30 XII 2013 r. województwo lubelskie liczyło 2 156,2 tys. mieszkańców.