Według danych szacunkowych w dniu 30 IX 2014 r. województwo lubelskie liczyło 2 150,5 tys. mieszkańców.