Według danych szacunkowych w dniu 31 III 2014 r. województwo lubelskie liczyło 2 153,8 tys. mieszkańców. W miastach zamieszkiwało 997,4 tys. osób, - 46,3% społeczeństwa, na wsi 1 156,4 tys. - 53,7%.