Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.03.2018
 • Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, zarówno w porównaniu do lutego 2017 r. (o 1,8%), jak i w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,2%). Udział przeciętnego zatrudnienia
  w województwie w odniesieniu do wielkości krajowej wyniósł 3,1%.
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,9% i była o 1,7 p. proc. niższa niż rok wcześniej, natomiast w porównaniu z miesiącem poprzednim była niższa o 0,2 p. proc. W stosunku do lutego 2017 r. odnotowano mniejszą liczbę bezrobotnych ogółem (o 16,1%), nowo rejestrujących się bezrobotnych (o 12,6%) oraz osób wyłączonych z ewidencji (o 12,4%). Pracodawcy zaproponowali osobom bezrobotnym mniej (o 16,9%) ofert pracy niż rok wcześniej.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym o 3,4% (w stosunku do miesiąca poprzedniego obniżyło się o 3,1%). Wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano we wszystkich sekcjach – w największym stopniu w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 20,3%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 17,3%).
 • W IV kwartale 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,3% w stosunku do IV kwartału 2016 r.
 • Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku (o 1,6%, w cenach stałych). W strukturze rodzajowej produkcji dominowały działy specjalizujące się w produkcji: artykułów spożywczych (21,4% wartości produkcji sprzedanej przemysłu całego województwa), wyrobów z metali (6,3%) oraz maszyn i urządzeń (4,8%).
 • Produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 3,3% w stosunku do lutego 2017 r. Największy udział w wartości produkcji budowlano-montażowej miały przedsiębiorstwa zajmujące się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków (36,5%).
 • Według wstępnych danych liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa (o 88,9%) niż w lutym 2017 r. Zmniejszyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 19,9%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 39,7%).
 • Sprzedaż detaliczna w jednostkach handlowych i niehandlowych obniżyła się zarówno w skali roku (o 1,1%), jak
  i miesiąca (o 0,5%). Sprzedaż hurtowa jednostek handlowych była niższa zarówno w stosunku do lutego ubiegłego roku (o 5,5%), jak i w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o 6,3%).
 • Na rynku rolnym w stosunku do lutego 2017 r. wyższe były ceny skupu zbóż, żywca wołowego i drobiowego, niższe zaś żywca wieprzowego oraz mleka. W obrocie targowiskowym wyższe były ceny zbóż oraz ziemniaków. Opłacalność tuczu trzody chlewnej, mierzona relacją cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach uległa pogorszeniu w ujęciu rocznym.
Do góry