Dnia 3 lutego 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Informatorium Statystycznego połączone z konferencją prasową z udziałem
dr Haliny Dmochowskiej -  Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszej części konferencji Pani Wiceprezes przedstawiła najważniejsze założenia i efekty projektu modernizacji wojewódzkich informatoriów statystycznych.

Następnie zostały zaprezentowane poniższe zagadnienia:

  • Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego – podsumowanie 2014 roku
  • Zróżnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim w 2013 roku

Tematy przedstawili dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Lublinie oraz dr Sławomir Dziaduch – p.o. kierownika Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, reprezentanci środowisk naukowych lubelskich uczelni oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne m.in. prezentację w wersji elektronicznej.

W trakcie spotkania podpisane zostało Porozumienie Partnerskie o wieloletniej współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie.

W kolejnej części uroczystości dr Halina Dmochowska i dr Krzysztof Markowski otworzyli Informatorium Statystyczne, które dzięki modernizacji jest w pełni dostosowane do potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Przygotowano szereg udogodnień dających możliwość zarówno bezpośredniego, jak i elektronicznego korzystania ze zbiorów informacyjnych statystyki publicznej. Przy Informatorium działa bogato wyposażona biblioteka, w której skorzystać można z publikacji wydawanych przez jednostki statystyki publicznej.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej skierowana do przedstawicieli mediów, nauki i samorządu połączona z praktycznym wykorzystaniem statystycznych baz i banków danych. Spotkanie poprowadził pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie – Łukasz Poszepczyński - referendarz statystyk. Głównym celem instruktażu było zapoznanie uczestników z Bankiem Danych Lokalnych. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów poznali możliwości BDL, natomiast w trakcie wykonywania ćwiczeń przekonali się, że BDL to funkcjonalne narzędzie ułatwiające pracę.

Więcej informacji:

Konferencja prasowa

Kontakt:

Informatorium
Tel. (81) 533 27 14