Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie lubelskim w latach 2013-2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.02.2019
Częstotliwość wydania: Co 4 lata

W publikacji scharakteryzowano poszczególne elementy środowiska, skalę ich degradacji oraz działania służące ochronie. Dane pogrupowane zostały w dziedziny tematyczne dotyczące wykorzystania powierzchni ziemi, gospodarki
wodnej i ściekowej, zanieczyszczenia powietrza, odpadów, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, lasów oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. W części tabelarycznej dane zgrupowano w 9 działach
tematycznych charakteryzujących składniki środowiska, czynniki zagrożeń oraz działalność na rzecz ochrony środowiska. Dla zobrazowania zachodzących zmian oraz umożliwienia porównań, dane dla województwa zaprezentowano
w retrospekcji od 2013 r. oraz na tle kraju. Wybrane informacje przedstawiono w ujęciu przestrzennym według podregionów i powiatów.

Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007
Do góry