W 2019 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:
2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
5 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,
2 pozycje z serii „Informacje statystyczne”,
1 pozycję z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe”,
22 informacje sygnalne.
Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.