Na terenie województwa lubelskiego badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przez ankieterów będących pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie.