Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 2003-2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 01.04.2015

Potencjał demograficzny jest jednym z najważniejszych czynników szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego. W związku z tym rozpoznanie proce-sów demograficznych stanowi zarówno podstawę wszelkich ocen sytuacji społecz-no-gospodarczej, jak również jedną z najważniejszych przesłanek podejmowania decyzji związanych z polityką regionalną. Przygotowana przez Urząd Statystyczny w Lublinie publikacja zawiera ana-lizy przemian demograficznych na polsko-białorusko-ukraińskim obszarze trans-granicznym oraz charakterystykę czynników i procesów warunkujących ich dyna-mikę i natężenie. Wskazuje ona także podstawowe bariery i szanse rozwoju demo-graficznego badanego obszaru. Dzięki temu może przyczynić się do podjęcia nie-zbędnych działań w celu zatrzymania lub odwrócenia pewnych niekorzystnych tendencji w kontekście prowadzenia skutecznej, długofalowej polityki rozwoju regionów przygranicznych. Publikacja została opracowana przy wykorzystaniu wyników badań statysty-ki publicznej Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Składa się ona z części tekstowej oraz tablic statystycznych. Zawarty w części tekstowej komentarz analityczny wzboga-cono licznymi mapami i wykresami. Z kolei część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych statystycznych w różnych układach strukturalnych, umożliwiających prowadzenie własnych analiz w zakresie przemian demograficznych na obszarze będącym przedmiotem opracowania.

Do góry