Konferencja "Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej"