Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.01.2023

Badania ankietowe

Informacje ogólne

Główny Urząd Statystyczny za pośrednictwem urzędów statystycznych prowadzi m.in. ogólnopolskie ankietowe badania społeczne w wylosowanych gospodarstwach domowych, notowanie cen detalicznych towarów i usług w sklepach i punktach usługowych oraz badania rolne w gospodarstwach rolnych. Badania na terenie województwa lubelskiego realizują pracownicy statystyki publicznej, w tym ankieterzy, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy. Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest realizacja badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji.

Tak zgromadzone dane służą do różnych analiz, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2023 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniem lub w celu weryfikacji ankietera, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią statystyczną pod numerem +48 22 279 99 99  lub z Urzędem Statystycznym działającym na terenie Państwa województwa (pełną listę kontaktową zamieściliśmy na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm).

Jak można potwierdzić tożsamość ankietera?

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować również samodzielnie za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie https://sa.stat.gov.pl (dostęp bezpośredni do aplikacji – kliknij "Sprawdź").

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Publikacje te dla Państwa wygody mają formę elektroniczną i papierową. Wiele z nich możecie Państwo znaleźć na stronie GUS www.stat.gov.pl

Pragnąc kontynuować podjętą misję w zakresie badań ankietowych, Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Poufność danych

Dla dobra interesów publicznych i prywatnych GUS jest zobowiązany do zachowania tajemnicy statystycznej, co gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., a dane zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną podlegają szczególnej ochronie o czym mówi art. 10 ustawy:

Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Do góry