Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).


Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Lublinie w  pokoju 2, parter, telefon 81 533 29 13.

Formularze (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe)

eREGON (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/system-e-regon )

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow)

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu w Lublinie pok. 2, parter, telefon 81 533 29 13.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://www.stat.gov.pl/regon/).

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/wydawanie-zaswiadczen-o-numerze-identyfikacyjnym-regon/)

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Lublinie pok. 2, parter, telefon 81 533 29 13 lub pocztą elektroniczną

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/)

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Lublinie oraz w Oddziałach: w  Chełmie (tel. 82 563 01 53 wew. 31 ), w Radzyniu Podlaskim (tel. 83 351 12 22, 83 351 12 23)  i w Zamościu (tel. 84 638 66 43 wew. 13 lub 16 ).

REGON

 Urząd/Oddział

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Lublinie

ul. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

parter, pokój nr 2

 81 533 29 13

 Urząd Statystyczny w Lublinie
 Oddział w Chełmie

Plac Niepodległości 1

22-100 Chełm

III piętro, pokój nr 277

 82 563 01 53 w. 31

 Urząd Statystyczny w Lublinie
 Oddział w Radzyniu Podlaskim

ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

III piętro, pokój nr 16 i 17

 83 351 12 22

 83 351 12 23

 Urząd Statystyczny w Lublinie
 Oddział w Zamościu

ul. Podgroble 1

22-400 Zamość

 parter, pokój nr 1 i 2

 84 638 66 43 w. 13 lub 16

Do góry