Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.271.1.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 09.11.2018 20.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.11.2018
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 09.11.2018
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 09.11.2018
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 09.11.2018
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 09.11.2018
Załącznik nr 5 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 09.11.2018
Załącznik nr 6 - wzór umowy 09.11.2018
Załącznik nr 7 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 09.11.2018
Załącznik nr 8 - oświadczenie RODO wykonawcy 09.11.2018
Wyniki testu wydajnościowego dla procesorów 09.11.2018
Wyniki testu wydajnościowego dla kart graficznych 09.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 20.11.2018
Informacja o unieważnieniu (dotyczy części 2 postępowania) 21.11.2018
Informacja o unieważnieniu (dotyczy części 3 postępowania) 21.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 22.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.12.2018
LUB-AD.2721.93.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do drukarek (tuszów, tonerów, bębnów) oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 12.10.2018 18.10.2018
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie 12.10.2018
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy dla cz. 1 12.10.2018
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla cz. 2 12.10.2018
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 12.10.2018
Oświadczenie RODO 12.10.2018
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 16.10.2018
Protokół z otwarcia ofert 19.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 19.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 23.10.2018
LUB-AD.2721.72.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych. 09.07.2018 17.07.2018
Zapytanie ofertowe – ogłoszenie 09.07.2018
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 09.07.2018
Załącznik nr 2 – harmonogram realizacji 09.07.2018
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 09.07.2018
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej 09.07.2018
Protokół z otwarcia ofert 17.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.07.2018
LUB-AD.2721.62.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych. 26.06.2018 03.07.2018
Zapytanie ofertowe – ogłoszenie 26.06.2018
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 26.06.2018
Załącznik nr 2 – harmonogram realizacji 26.06.2018
Załącznik nr 3 – wzór nadruku na torbę 26.06.2018
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 26.06.2018
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej 26.06.2018
Zestawienie złożonych ofert 03.07.2018
Informacja o unieważnieniu (dotyczy części 1 postępowania) 03.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 04.07.2018
LUB-AD.2721.60.2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 05.06.2018 12.06.2018
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie 05.06.2018
Opis przedmiotu zamówienia 05.06.2018
Formularz ofertowy 05.06.2018
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 05.06.2018
Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej 05.06.2018
Wzór umowy 05.06.2018
Odpowiedzi na pytania wykonawcy 08.06.2018
Poprawiony wzór umowy 08.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 12.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06.2018
LUB-AD.2721.45.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu EU-SILC „Europejskim badaniu warunków życia”. 22.05.2018 25.05.2018
Zapytanie ofertowe 22.05.2018
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 22.05.2018
Załącznik nr 2 – wzór do wygrawerowania 22.05.2018
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej 22.05.2018
Informacja z otwarcia ofert 28.05.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.05.2018
LUB-AD.2721.20.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów przeznaczonych na nagrody dla uczestników "VII Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat" - zaproszenie 30.03.2018 05.04.2018
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie 30.03.2018
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 30.03.2018
Informacja z otwarcia ofert 05.04.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.04.2018
LUB-AD.2721.10.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu EU-SILC „Europejskim badaniu warunków życia”. 22.02.2018 01.03.2018
Zapytanie ofertowe – ogłoszenie 22.02.2018
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 22.02.2018
Załącznik nr 2 – harmonogram realizacji 22.02.2018
Załącznik nr 3 – wzór nadruku na torbę 22.02.2018
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej 22.02.2018
Odpowiedź na pytania wykonawców 26.02.2018
Odpowiedź na pytania wykonawców 2 28.02.2018
Informacja z otwarcia ofert 01.03.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części pierwszej zamówienia) 02.03.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części drugiej zamówienia) 02.03.2018
Do góry