Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.122.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę kalendarzy i teczek 14.11.2019 15.11.2019
Wzór teczki 14.11.2019
Logo Urzędu 14.11.2019
Formularz ofertowy 14.11.2019
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 14.11.2019
Protokół z otwarcia ofert 15.11.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 18.11.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 18.11.2019
LUB-AD.271.2.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 13.11.2019 20.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.11.2019
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 13.11.2019
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 13.11.2019
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 13.11.2019
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 13.11.2019
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw 13.11.2019
Załącznik nr 6 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 13.11.2019
Załącznik nr 7 - wzór umowy 13.11.2019
Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 13.11.2019
Załącznik nr 9 - oświadczenie RODO wykonawcy 13.11.2019
Wyniki testu wydajnościowego dla procesorów 13.11.2019
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego (1) 15.11.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.11.2019
LUB-AD.271.1.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 25.10.2019 05.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.10.2019
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 25.10.2019
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 25.10.2019
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 25.10.2019
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 25.10.2019
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw 25.10.2019
Załącznik nr 6 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 25.10.2019
Załącznik nr 7 - wzór umowy 25.10.2019
Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 25.10.2019
Załącznik nr 9 - oświadczenie RODO wykonawcy 25.10.2019
Wyniki testu wydajnościowego dla procesorów 25.10.2019
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego 28.10.2019
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego (2) 30.10.2019
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego (3) 30.10.2019
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego (4) 31.10.2019
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego (5) 31.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 05.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 2 postępowania) 06.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 4 postępowania) 06.11.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3 postępowania) 08.11.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 12.11.2019
LUB-AD.2721.97.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do drukarek (tonerów) oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej Urzędu: https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 03.10.2019 09.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 09.10.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 10.10.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 10.10.2019
LUB-AD.2721.76.2019
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację czterodniowej wycieczki dla minimum 80 pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie w dniach 26-29 września 2019 r. do Wiednia i Moraw 18.07.2019 25.07.2019
Formularz ofertowy 18.07.2019
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 18.07.2019
Wykaz wykonanych podobnych usług 18.07.2019
Oświadczenie RODO 18.07.2019
Unieważnienie postępowania 19.07.2019
LUB-AD.2721.47.2019
Zapytanie ofertowe na organizację pobytu dwóch gości - uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pt. Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies w dniach 10 - 13 września 2019 r w Warszawie i w Lublinie 12.07.2019 18.07.2019
Opis przedmiotu zamówienia 12.07.2019
Formularz ofertowy 12.07.2019
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 12.07.2019
Oświadczenie RODO 12.07.2019
Protokół z otwarcia ofert 18.07.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.07.2019
LUB-AD.2721.47.2019
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę bankietu powitalnego (welcome reception) dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pt. Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies w dniu 11 września 2019 r. w Lublinie 19.06.2019 26.06.2019
Opis przedmiotu zamówienia 19.06.2019
Formularz ofertowy 19.06.2019
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 19.06.2019
Wykaz wykonanych podobnych usług 19.06.2019
Oświadczenie RODO 19.06.2019
Protokół z otwarcia ofert 26.06.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.06.2019
LUB-AD.2721.63.2019
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 17.06.2019 24.06.2019
Opis przedmiotu zamówienia 17.06.2019
Formularz ofertowy 17.06.2019
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 17.06.2019
Wzór umowy 17.06.2019
Odpowiedzi na pytania wykonawcy 19.06.2019
Poprawiony wzór umowy 19.06.2019
Protokół z otwarcia ofert 24.06.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.06.2019
LUB-AD.2721.60.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów (bieżące uzupełnienie) prowadzone za pomocą platformy zakupowej Urzędu: https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl. 06.06.2019
Informacja z otwarcia ofert 06.06.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.06.2019
LUB-AD.2721.37.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych. 30.04.2019 10.05.2019
formularz ofertowy 30.04.2019
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 30.04.2019
wzór nadruku na torbę oraz do wygrawerowania na długopisie (dotyczy cz. 2 i 3) 30.04.2019
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 30.04.2019
oświadczenie o klauzuli społecznej 30.04.2019
oświadczenie RODO 30.04.2019
Informacja z otwarcia ofert 10.05.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3 postępowania) 13.05.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 14.05.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 16.05.2019
1  2    
Do góry