W końcu IV kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wyniosła 1,6 tys. i była niższa w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. o 5,1%. Na koniec omawianego okresu nie zostało obsadzonych 0,4 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W IV kwartale 2020 r. zlikwidowano o 19,3% więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2019 r.