Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2015 r.