Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2015 r.